Bmw 

3 Series Touring (E30)

1988 - 1993

Bmw 3 Series Touring (E30) 316i 4AT (99 HP)
Bmw 3 Series Touring (E30) 316i 5MT (99 HP)
Bmw 3 Series Touring (E30) 318i 4AT (113 HP)
Bmw 3 Series Touring (E30) 318i 5MT (113 HP)
Bmw 3 Series Touring (E30) 320i 4AT (129 HP)
Bmw 3 Series Touring (E30) 320i 5MT (129 HP)
Bmw 3 Series Touring (E30) 325i 4AT (170 HP)
Bmw 3 Series Touring (E30) 325i 5MT (170 HP)
Bmw 3 Series Touring (E30) 325ix 4AT (170 HP)
Bmw 3 Series Touring (E30) 325ix 5MT (170 HP)
Bmw 3 Series Touring (E30) 324td 4AT (116 HP)
Bmw 3 Series Touring (E30) 324td 5MT (116 HP)