Mitsubishi 

Outlander

2016 - Dabar

Mitsubishi Outlander 2.0 CVT (145 HP)
Mitsubishi Outlander 2.4 MIVEC CVT (166 HP)
Mitsubishi Outlander 2.4 MIVEC CVT AWD (166 HP)
Mitsubishi Outlander 3.0 MIVEC 6AT AWD (224 HP)
2012 - 2016

Mitsubishi Outlander 2.0 MIVEC 4WD AT (150 HP)
Mitsubishi Outlander 2.0 MIVEC 5MT 2WD (150 HP)
Mitsubishi Outlander 2.4 MIVEC CVT (166 HP)
Mitsubishi Outlander 2.4 MIVEC CVT AWD (166 HP)
Mitsubishi Outlander 3.0 MIVEC 6AT (224 HP)
Mitsubishi Outlander 2.2 MIVEC 6AT 4WD (150 HP)
Mitsubishi Outlander 2.2 MIVEC 6MT 2WD (150 HP)
Mitsubishi Outlander 2.2 MIVEC 6MT 4WD (150 HP)
Mitsubishi Outlander 2.0 MIVEC CVT (121 HP)