Toyota 

Aygo

2014 - Dabar

Toyota Aygo 1.0 VVT-i 5AT (69 HP)
Toyota Aygo 1.0 VVT-i 5MT (69 HP)